Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce

Zebranie Zarządu Okręgu wraz z przedstawicielami Oddziałów odbędzie się 24.08 (czwartek) o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łącznej. Wszystkie oddziały zobowiązane są dostarczyć zestawienia wyników w poszczególnych kategoriach (bez limitu) – wzór zestawień w dziale Dokumenty i druki.

Na zebraniu ustalone zostaną limity w kategoriach do jakich należy składać karty wyników wraz z kompletną dokumentacją lotową.

PRZYWOZIMY TYLKO ZESTAWIENIA, KARTY WYNIKÓW I DOKUMENTACJĘ LOTOWĄ DOSTARCZYĆ NALEŻY POŹNIEJ DO OSOBY WERYFIKUJĄCEJ WYNIKI DANEGO ODDZIAŁU!

 

Ps. Przypominamy, że do 15 sierpnia należy pocztą tradycyjną oraz elektroniczną przesłać plany lotów i harmonogramy na sezon gołębi młodych.

Zarząd Okręgu Kielce

Rachmistrzowie oddziałowi proszeni są o przesłanie danych do listy okręgowej w terminie do 06.08 (niedziela) godz. 20:00. Na liście konkursowej należy zaznaczyć gołębie typowane literą S! Nawet jeżeli hodowca koszował nie więcej niż 5 gołębi.


Pierwsze serie w Okręgu Kielce (wg kolejności zgłoszeń):

1. Otwinowski Zenon – Oddział Sędziszów – 20:07, 20:40, 5:45

2. Groblicki Michał – Oddział Sędziszów – 5:20, 5:40, 5:42

3. Jawor Grzegorz – Oddział Jędrzejów – 20:55, 6:27, 6:44

4. Korczyk Krzysztof – Oddział Jędrzejów – 4:30, 5:19, 6:57

5. Krzykała Zdzisław – Oddział Sędziszów – 5:20, 6:45, 7:37

6. Lubiński Jan – Oddział Włoszczowa – 7:05, 7:15, 7:46

7. Siemiński Antoni – Oddział Pińczów – 20:51, 7:05, 7:40

8. Cichecki Andrzej – Oddział Radoszyce

9. Szczerbiński Robert – Oddział Włoszczowa

10. Sipika Krzysztof – Oddział KońskiePierwsze gołębie w Okręgu Kielce (lista nieoficjalna):

1. Bogdan Ciacia – Oddział Pińczów – 29.07 – 18:45

2. Sipika Krzysztof – Oddział Końskie – 29.07 – 19:30:553. Matyszczak Marcin – Oddział Szydłowiec – 29.07 – 19:58:014. Cichecki Andrzej – Oddział Radoszyce – 29.07 – 20:00:04

5. Lendlewicz Zdzisław – Oddział Jędrzejów – 29.07 – 20:02:30

6. Otwinowski Zenon – Oddział Sędziszów – 29.07 – 20:07

7. Szczerbiński Robert – Oddział Włoszczowa – 29.07 – 20:19

8. Bogdan Ciacia – Oddział Pińczów – 29.07 – 20:26

9. Kotwica Jan – Oddział Kielce Herby – 29.07 – 20:30

10. Otwinowski Zenon – Oddział Sędziszów – 29.07 – 20:40

11. Dyzner Ryszard – Oddział Szydłowiec – 29.07 – 20:50

12. Siemiński Antoni – Oddział Pińczów – 29.07 – 20:51

Ewentualny przylot pierwszych 3 gołębi i 3 pierwszych serii w Oddziale w dniach 29.07-30.07 (sobota i niedziela) należy w ciągu 30 min od przylotu zgłaszać do sekretarza Okręgu, Mateusza Leniarta, tel. 604 489 653, ponieważ Prezes Okręgu z powodów osobistych nie będzie mógł odbierać telefonu w tych dniach.Godzina wypuszczenia: 6:30

Współrzędne wypuszczenia: szer. 50°53´33,0”, dł. 04°17´15,5”

Okręg Kielce:

Ilość hodowców: 324

Ilość gołębi: 1446

Zarząd Okręgu Kielce
Pan Andrzej Wojtasiok wysłał aktualizacje na e-mail każdego z obliczeniowców. Aktualizacja dotyczy programu do zgrywania wyników z list okręgowych i rejonowych. Jeżeli ktoś nie dostał e-maila proszony jest o kontakt telefoniczny z administratorem okręgu, tel. 604 489 653.
Zarząd Okręgu Kielce
1. Komisje lotowe na punktach wkładań zostaną zaopatrzone w obrączki gumowe o jednej serii, nie można gumować gołębi obrączkami kontrolnymi takimi jak w sezonie lotowym.
2. Gołębie koszowane na zegary elektroniczne NIE BĘDĄ miały zakładanych dodatkowo obrączek gumowych.
3. Nastawienie zegarów tradycyjnych odbędzie się 30 min po zakończeniu koszowania na danym punkcie wkładań.
4. Hodowcy koszujący na lot na ESK powinni zaopatrzyć się we własne anteny wkładaniowe oraz drukarki, ewentualnie uzgodnić z osobą odpowiedzialną za punkt wkładań czy zostanie im użyczony sprzęt danej marki.
5. Komisja lotowa punktu wkładań zobowiązana jest uzupełnić protokół zbiorczy zawierający wszystkich hodowców koszujących na danym punkcie wkładań wraz z numerami zegarów, podsumować ilość hodowców oraz gołębi i umieścić tą informację w jednej rubryce na potwierdzeniu wypuszczenia. Na osobnej kartce należy sporządzić podsumowanie zawierające ilość hodowców i gołębi z każdego oddziału osobno.
6. Przy kabinie dokonywane będą opłaty z każdego oddziału za zakoszowane gołębie na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję lotową.
Zarząd Okręgu Kielce
Strefa III - Lehrte - start - poniedziałek - 6:00
Strefa IV - Wolfsburg - start - poniedziałek - 6:45