Strona Główna

Strona Główna

Zarząd Okręgu Kielce
Strefa I - Hannover - start 6:00
Strefa II - Uelzen - start 5:30
Zarząd Okręgu Kielce
Lot Okręgowy nr 1 w Strefie II z miejscowości Uelzen-1 został przełożony na 02.07 (niedziela). Koszowanie w piątek.
Zarząd Okręgu Kielce
W dziale "Dokumenty i druki" zamieszczony został aktualny wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli koszowania gołębi na punkcie wkładań.
Zarząd Okręgu Kielce
W dziale Regulaminy zamieszczony został Regulamin Współzawodnictwa Okręgowego z Lotu Narodowego Bruksela 2017. Prosimy o umieszczenie Regulaminu na oddziałowych stronach okręgowych i zapoznanie z nim wszystkich hodowców w oddziałach.

Ilość gołębi zgłoszona do 19 czerwca jest to orientacyjna ilość, potrzebna do powołania punktów wkładań. Za te gołębie należy zapłacić po 2 zł od sztuki. Ostateczna ilość gołębi zgłoszona do 19 lipca może być mniejsza i tylko za zgłoszone wtedy gołębie należy dopłacić po 8 zł za sztukę.
np.
19 czerwca - oddział zgłosił 70 gołębi - opłata 140 zł
19 lipca - oddział potwierdził udział 50 gołębi - dopłata 400 zł
Zarząd Okręgu Kielce
Oddziały, które nie przysłały Rocznego Wykazu Hodowców proszone są o pilne dostarczenie na zebranie, które odbędzie się w czwartek o godz. 18:00 w Łącznej.

Proszę o przesyłanie list konkursowych na bieżąco. Wymagany format to PDF! Inny format, w tym pliki spakowane WinRarem nie będą w przyszłości przyjmowane. To samo dotyczy plików nazwanych niezgodnie z zaleceniami. Nazwa pliku ma być następująca: np. 0399 20170514 lista oddzialowa(Numer oddziału SPACJA RokMiesiącDzień rodzaj listy, bez żadnych kropek i innych znaków.)

Do 17 maja należy przesłać spisy zbiorcze 10-tek wytypowanych do Mistrzostwa Regionu IV Kraków. Pliki w formacie PDF proszę nazwać: "spisy_region_nroddziału.pdf", np. spisy_region_0180.PDF.

W dziale Galeria można obejrzeć zdjęcia z inauguracji sezonu lotowego 2017.