Podziękowanie od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach