Wykazy członków

Strona Główna

Sławomir Pająk - Prezes Okręgu Kielce
Oddziały, które nie wysłały zaktualizowanych wykazów członków, proszone są o wysyłkę w terminie do 25 października na adres Prezesa Okręgu. Jeżeli wykaz nie zostanie wysłany, wtedy wykaz za I półrocze zostanie uznany jako wykaz na cały rok.